fbpx

Privacybeleid

De verantwoordelijke voor de verwerking, Motorhomes Vertongen, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Motorhomes Vertongen gebruikt uw meegedeelde persoonsgegevens enkel voor volgende doeleinden:

– De uitvoering van de afgesloten overeenkomst
– Het verwerken van de bestelling
– Het versturen van nieuwsbrieven
– Reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Motorhomes Vertongen Linterpoortenlaan 202, 1980 Zemst België / mark@blinkwash.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan u zich steeds richten tot aan Motorhomes Vertongen Linterpoortenlaan 202, 1980 Zemst België / mark@blinkwash.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn wachtwoord. Uw wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen, Motorhomes Vertongen heeft dus geen toegang tot uw wachtwoord.

Motorhomes Vertongen houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Als u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op mark@blinkwash.be